Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thừa Thiên Huế

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thừa Thiên Huế
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thừa Thiên Huế
  • Địa điểm: Số 22 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 054.3823057
  • Fax: 054.3820942
  • Email: sgddt@thuathienhue.gov.vn
  • Website: https://thuathienhue.edu.vn
  • Giám đốc: ông Phạm Văn Hùng

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH