Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bến Tre

 Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bến Tre
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bến Tre
  • Địa chỉ: số 25, Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại Văn phòng Sở: (0275) 3 822 217
  • Email Văn phòng Sở:vanphong.sobentre@moet.edu.vn
  • Website: http://www.bentre.edu.vn
  • Người đứng đầu: ông Lê Ngọc Bữu

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH