Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thanh Hoá

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thanh Hoá
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thanh Hoá
  • Địa chỉ: số 2 – Hà Văn Mao – P Ba Đình – TP Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0237.852328
  • Email: vpso_gdth@vnn.vn
  • Website: http://thanhhoaedu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: bà Phạm Thị Hằng
  • Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH