Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo An Giang

  • Địa điểm: Số 12 – Lê Triệu Kiết – Phường Mỹ Bình – TP Long Xuyên – Tỉnh An Giang
  • Điện thoại: 0296.3852578
  • Email: banbientap@angiang.edu.vn
  • Website: http://sogddt.angiang.gov.vn
  • Giám đốc: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH