Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Nhóm I | Học Viện EduPro

Dù anh/chị là người đứng đầu doanh nghiệp hay chỉ đơn thuần làm các công tác quản lý an toàn lao động, anh/chị cũng cần nâng cao kiến thức chuyên ngành, nhằm giúp anh/chị làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, […]

Đọc tiếp