Học Trung Cấp Điện Dân Dụng Bao Lâu Nhận Bằng | Học Viện Edupro

Đáp ứng nhu cầu học tập và nguồn nhân lực, Edupro đào tạo Trung cấp Điện dân dụng chỉ từ 1 – 3 năm. Sau tốt nghiệp, học viên được nhận bằng Trung cấp Điện dân dụng chính quy, theo chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. I. Học Trung Cấp Điện Dân Dụng […]

Đọc tiếp