Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tiền Giang

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tiền Giang
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tiền Giang
  • Địa chỉ: Số 05, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: 0273. 3872603 – 3870222 – 3885373
  • Website: http://sgddt.tiengiang.gov.vn hoặc http://tiengiang.edu.vn
  • Giám đốc: Nguyễn Hồng Oanh

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH