Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh

 Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ninh
  • Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải – Hạ Long – Quảng Ninh
  • Liên hệ: Điện thoại: 0203.3825325
  • Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn
  • Website: http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/So/sogiaoducdaotao
  • Giám đốc: bà Vũ Liên Oanh

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH