Học viên hoàn thành khóa sơ cấp nghề vận hành nồi hơi sẽ được cấp chứng chỉ. Học Viện EduPro sẽ cấp chứng chỉ theo đúng quy định về Chứng chỉ Vận hành nồi hơi của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi

 • Cá nhân có định hướng làm việc ngành vận hành nồi hơi.
 • Cá nhân đã và đang làm việc vận hành nồi hơi nhưng chưa có chứng chỉ.
 • Cá nhân đã có chứng chỉ nhưng cần củng cố và nâng cao tay nghề.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và nâng cao tay nghề cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi

 • Chứng chỉ Vận hành nồi hơi chỉ được cấp cho những học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện đào tạo chuyên môn. 
 • Người đủ từ 16 tuổi đã có thể tham gia đào tạo chứng chỉ. Đây là độ tuổi học tập, không phải là độ tuổi lao động theo như quy định.
 • Người vận hành nồi hơi bắt buộc phải có Chứng chỉ Vận hành nồi hơi và có sức khỏe tốt.
 • Chứng chỉ Vận hành phải được cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội. Như vậy, chỉ có chứng chỉ hợp lệ mới có giá trị pháp lý.
 • Khi cơ quan thanh tra nếu người lao động và đơn vị không có chứng chỉ sẽ bị đình chỉ và xử lý theo quy định pháp luật.
 • Các đơn vị doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành nồi hơi online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành nồi hơi ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành nồi hơi bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành nồi hơi sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành nồi hơi bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

 • Chứng chỉ Vận hành nồi hơi do Học Viện EduPro là chứng chỉ hợp lệ, được cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội.
 • Chứng chỉ Vận hành nồi hơi là chứng chỉ sơ cấp nghề, có giá trị pháp lý trên toàn quốc. Do đó, học viên có đủ điều kiện làm việc trên toàn quốc.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành nồi hơi do Học Viện EduPro có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. Chỉ cần học một lần và sử dụng lâu dài.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH