Học Viện EduPro cấp Chứng chỉ Nghề hàn theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội. Chứng chỉ có đầy đủ giá trị pháp lý sử dụng trên toàn quốc. Và để hành nghề hàn bạn cần biết thêm các thông tin quy định về Chứng chỉ Nghề hàn.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Nghề Hàn

Các đối tượng sau đây cần tham gia học tập để có Chứng chỉ Nghề hàn:

 • Người có nhu cầu làm nghề hàn trong tương lai.
 • Người đã có bằng TC, CĐ, ĐH cần bằng xác nhận hành nghề.
 • Người đã có nghiệm nghiệm làm việc nhưng chưa có chứng chỉ theo quy định.
 • Người đã có chứng chỉ nhưng cần bồi dưỡng và nâng cao tay nghề.
 • Đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nhân viên. 

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Nghề Hàn

 • Theo quy định, người làm nghề thợ hàn hoặc đơn vị có sử dụng lao động hàn bắt buộc phải có Chứng chỉ Nghề hàn. 
 • Chứng chỉ Nghề hàn chỉ được cấp cho cá nhân đã qua lớp đào tạo nghề hàn. Và chứng chỉ hợp lệ là chứng chỉ được cấp tại các đơn vị đào tạo do Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội cấp phép.
 • Trong quá trình lao động, nếu cơ quan chức năng kiểm tra mà không có chứng chỉ theo quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động. Khi đó, cả người lao động và đơn vị sử dụng lao động đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Theo quy định tại điều 31, trong thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH, Chứng chỉ Nghề hàn sẽ bị thu hồi hoặc hủy bỏ nếu có các vi phạm. 
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Nghề hàn online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Nghề hàn ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Nghề hàn bao lâu
>>> Chứng chỉ Nghề hàn sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Nghề hàn bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Nghề Hàn Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

 • Chứng chỉ Nghề hàn là bằng cấp hệ sơ cấp nghề, có giá trị pháp lý cao và được phép sử dụng trên toàn quốc.
 • Chứng chỉ là minh chứng cho năng lực của mỗi cá nhân và là cơ sở để nâng lương.

# Thời hạn sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Nghề hàn do Học Viện EduPro cấp được phép sử dụng vĩnh viễn và không có thời hạn cố định.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học viện đào tạo trực tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH