Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2021 xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2021

Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30.

Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân) = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/diem-chuan-dai-hoc-mo-tp-hcm-nam-2021-775231.html

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH