Chứng chỉ hành nghề đấu thầu là gì? Điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ này như thế nào? Đây là những câu hỏi của nhiều anh/chị/cá nhân học viên. Trong bài viết dưới đây, Học Viện EduPro sẽ giải đáp các thắc mắc trên, cũng như cung cấp thêm những thông tin mới về chứng chỉ này nhé!

I. Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu Là Gì?

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu là giấy chứng nhận về năng lực, khả năng hành nghề của những đối tượng đã tham gia khóa đào tạo chứng chỉ này tại các đơn vị uy tín. Các cá nhân/ tổ chức đạt chứng chỉ này được phép hoạt động đấu thầu trong xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại sau:

 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn.
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

II. Những Đối Tượng Cần Phải Có Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đã quy định các đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ là:

# Đối tượng tư vấn đấu thầu:

 • Các cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu.
 • Đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu.
 • Cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu.

# Các ban quản lý dự án chuyên nghiệp:

 • Các ban quản lý dự án chuyên ngành.
 • Các ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp.
 • Ban quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

# Đối tượng mua sắm tập trung chuyên trách:

 • Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục.

# Đối tượng đảm nhiệm công việc xử lý hồ sơ:

 • Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 • Các nhân tham gia hoạt động đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
 • Ngoài ra, chứng chỉ còn cần thiết đối với các cá nhân khác, như đối tượng đang có nhu cầu hoàn thành hồ sơ xin việc chuyên ngành Đấu thầu.

III. Có Nên Mua Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu Không?

Hiện nay, nhà nước áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, các bộ đề thi đấu thầu được đưa ra chỉ duy nhất, đồng thời giấy phép đấu thầu cũng được kiểm tra rất chặt chẽ. Điều này nhằm tránh trường hợp anh/chị/cá nhân mua chứng chỉ đấu thầu.

Việc mua chứng chỉ là một việc làm không khả thi, bởi vì chứng chỉ giả không có giá trị sử dụng và tên của học viên không có trong hệ thống nhà nước. Chính vì vậy, để được cấp giấy chứng chỉ hành nghề đấu thầu, anh/chị cần đáp ứng được điều kiện thi và có phương pháp ôn luyện phù hợp dựa trên các bộ tài liệu, cùng với các thông tư hướng dẫn từ Bộ Kế Hoạch Đầu Tư.

IV. Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định điều kiện để các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là:

# Điều kiện chung:

 • Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Cá nhân không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại đơn vị đào tạo uy tín.

# Điều kiện khác:

Ngoài các điều kiện chung, học viên cần thực hiện một trong các điều kiện sau:

 • Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm: tham gia giảng dạy về đấu thầu, xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu; tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.
 • Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 05 năm (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục.
 • Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâmhồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hoặc đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
 • Đã thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn.

V. Phạm Vi Hoạt Động Của Chứng Chỉ:

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được sử dụng trong các hoạt động sau đây:

 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC);
 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

# Lưu ý: Khi hết thời hạn sử dụng ghi trong chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại.

VI. Quy Trình Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định quy trình cấp chứng chỉ như sau:

# Đăng ký thi sát hạch:

Đăng ký thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

# Hình thức thi:

Học viên tham gia thi viết trong thời gian tối đa 120 phút và thi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 60 phút.

Nếu thí sinh chỉ đạt yêu cầu một trong hai môn thi thì điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả thi sát hạch. Trong thời hạn bảo lưu, thí sinh có thể đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu. Hết thời hạn bảo lưu, điểm thi của thí sinh không còn giá trị để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Thí sinh không đạt một trong hai môn thi khi dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn hoặc hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có thể đăng ký thi lại môn đó trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn. Trường hợp kết quả thi lại đạt yêu cầu, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

# Nội dung đề thi chứng chỉ đấu thầu bao gồm:

 • Câu hỏi sát hạch kiến thức về pháp luật nói chung liên quan đến hoạt động đấu thầu;
 • Câu hỏi sát hạch kiến thức về quy định của pháp luật đấu thầu;
 • Câu hỏi sát hạch kiến thức, bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu;
 • Câu hỏi sát hạch kiến thức liên quan đến từng lĩnh vực đăng ký hành nghề hoạt động đấu thầu.

VII. Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị:

 • Đơn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu.
 • 02 ảnh thẻ có kích thước 3×4 có thời gian không quá 6 tháng (Mặt sau ảnh ghi tên, địa chỉ cá nhân).
 • Ảnh chụp đối với thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu.
 • Tờ khai về kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.
 • Bản cam kết các quy tắc về đạo đức, đấu thầu.
 • Bằng tốt nghiệp hoặc là chứng chỉ có liên quan tới đấu thầu.

VIII. Học Viện EduPro – Đơn Vị Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu:

Học Viện EduPro thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chương trình khung về đào tạo đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu cho học viên theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Có cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;
 • Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu có chứng chỉ hoạt động đấu thầu;
 • Có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

IX. Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn:

Học viên có thể liên hệ nhà trường để được tư vấn và hỗ trợ qua thông tin như sau:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Xây dựng RDC

 • Địa chỉ: Số 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: Số 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0927.00.00.55 – 0928.00.00.55
 • Email: trungtamdaotao.rdc.vn@gmail.com
 • Website: http://trungtamdaotao.rdc.vn/

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học viện đào tạo trực tuyến EduPro

 • Địa chỉ: Số 55/23 Đường tl19 Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM.
 • Điện thoại: 0925709789 – 0927999948 
 • Zalo: 0925709789 – 0927999948 
 • Website: edupro.edu.vn
 • Email: hocviendaotaovinaedu@gmail.com

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH