Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Yên Bái

Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Yên Bái
Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Yên Bái
  • Địa điểm: Số 877- Đường Yên Ninh, phường Đồng tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Liên hệ: 0216.385 2485
  • Email: congttdt_sgddt@yenbai.edu.vn
  • Website: http://www.yenbai.edu.vn
  • Người đứng đầu: ông Luyện Hữu Chung

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH