Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyên Quang

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyên Quang
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tuyên Quang
  • Địa chỉ: Đường Tân Trào – Thành phố Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0207.3822.344;
  • Email: vanphong.sotuyenquang@moet.edu.vn
  • Website: http://www.tuyenquang.edu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: ông Hoàng Văn Thinh

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH