Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Trà Vinh
  • Địa chỉ: Số 14 – Đường 19/5 – Khóm 2 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh
  • Liên hệ: ĐT: 0294.3862330
  • Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn
  • Website: http://travinh.vnptweb.vn
  • Giám đốc: ông Nguyễn Thành Nguyện

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH