Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thái Nguyên

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0208.385 5743
  • Email: vanphongso@thainguyen.edu.vn
  • Website: http://www.thainguyen.edu.vn/
  • Người đứng đầu: ông Phạm Việt Đức

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH