Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thái Bình

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thái Bình
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thái Bình
  • Địa chỉ: Đường 30/6 phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại: (02273) 831798
  • Email: info@thaibinh.edu.vn hoặc contact@thaibinh.edu.vn
  • Website: http://sogddt.thaibinh.gov.vn
  • Người đứng đầu: Đặng Phương Bắc

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH