Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh
  • Địa chỉ: Số 23 – Nguyễn Chí Thanh – Phường 3 – Thành phố Tây Ninh
  • Email: vanphong.sotayninh@moet.edu.vn hoặc phongktkd.sotayninh@moet.edu.vn
  • Điện thoại liên hệ: (0276).3822375 hoặc (0276).3815982
  • Website: http://tayninh.edu.vn
  • Giám đốc: bà Mai Thị Lệ

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH