Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Sóc Trăng

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Sóc Trăng
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Sóc Trăng
  • Địa điểm: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
  • Điện thoại: (0299) 3616042
  • Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn
  • Website: http://www.sogddt.soctrang.gov.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: Kim Sơn

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH