Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ngãi

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Ngãi
  • Địa điểm: Số 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255.3824164
  • Email: vanphongso@quangngai.edu.vn
  • Website: http://quangngai.edu.vn
  • Giám đốc: ông Đỗ Văn Phu

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH