Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Phú Yên

Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Phú Yên
Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Phú Yên
  • Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn- Phường 7 – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên
  • Điện thoại: 0257.3842056
  • Email: vanphong@phuyen.edu.vn
  • Website: http://www.phuyen.edu.vn
  • Giám đốc: ông Phạm Văn Cường

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH