Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Phú Thọ

  • Địa điểm: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – TP.Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210 3675 888
  • Email: vanphong.sophutho@moet.edu.vn;
  • Website: http://www.phutho.edu.vn
  • Giám đốc: ông Nguyễn Minh Tường

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH