Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Ninh Bình

  • Địa điểm: Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Số điện thoại: 0229.3871089
  • Email: vps@ninhbinh.edu.vn hoặc phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn
  • Website: http://ninhbinh.edu.vn
  • Giám đốc: ông Vũ Văn Kiểm

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH