Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lạng Sơn

  • Địa điểm: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại: (020) 5.812.203;
  • Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn
  • Website: http://www.langson.gov.vn/gddt
  • Giám đốc: ông Trần Quốc Tuấn

Trân trọng, 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH