Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Đồng

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Đồng
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Đồng
  • Địa điểm: Tầng 9 – Khu trung tâm hành chính Số 36 – Trần Phú – Phường 4 – Tp. Đà Lạt
  • Điện thoại: 0263. 822.488 – 0633.532.586
  • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
  • Website: http://lamdong.edu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: bà Đàm Thị Kinh

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH