Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kon Tum

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kon Tum
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kon Tum
  • Địa điểm: số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: 026.0914.325
  • Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn
  • Website: http://kontum.edu.vn
  • Giám đốc: ông Nguyễn Phúc Phận

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH