Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Giang

ở Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Giang
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Giang
  • Địa điểm: 131 Đống Đa – Phường Vĩnh Lạc – Thành phố Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang
  • Liên hệ: Điện thoại: 0773.862045
  • Website: http://www.kiengiang.edu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: bà Nguyễn Thị Minh Giang

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH