Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Khánh Hoà

  • Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh – Nha Trang – Khánh Hòa
  • Điện thoại: (058)3822158 – (058)3817310
  • Email: vp@khanhhoa.edu.vn
  • Website: http://khanhhoa.edu.vn
  • Người đứng đầu: ông Lê Tuấn Tứ

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH