Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hưng Yên

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hưng Yên
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hưng Yên
  • Địa chỉ: Số 307 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường An Tảo – TP. Hưng Yên
  • Điện thoại: 02213.863.797
  • Email: vanphong.sohungyen@moet.edu.vn
  • Website: http://hungyen.edu.vn/
  • Giám đốc: ông Nguyễn Văn Phê

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH