Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hoà Bình

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hoà Bình
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hoà Bình
  • Địa chỉ: Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  • Điện thoại: 0912483030
  • Email: vanphong@hoabinh.edu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: Bùi Trọng Đắc

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH