Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hậu Giang

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hậu Giang
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hậu Giang
  • Địa điểm: Đường Ngô Quyền – Khu vực 4 – Phường 5 – TP Vị Thanh – Tỉnh Hậu Giang
  • Điện thoại: 0293. 3876.267
  • Email: phongCNTT@haugiang.edu.vn
  • Website: http://www.haugiang.edu.vn
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hòa Thúy Hằng

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH