Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Dương

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Dương
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Dương
  • Địa chỉ: 94 Quang Trung – TP Hải Dương – Hải Dương
  • Điện thoại: (+84) 02203.852.227
  • Email: vanphongso@haiduong.edu.vn
  • Website: http://www.haiduong.edu.vn
  • Giám đốc: ông Vũ Văn Lương

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH