Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Điện Biên

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Điện Biên
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Điện Biên
  • Địa chỉ: số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  • Liên hệ: 02153 3824.980
  • Website: http://dienbien.edu.vn
  • Giám đốc: ông Nguyễn Văn Quyên

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH