Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Nông

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Nông
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Nông
  • Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, Phường Nghĩa Đức – Thị Xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông
  • Điện thoại: 02613.544822 – 02613.546094
  • Email: vanphong.sodaknong@moet.edu.vn
  • Website: http://daknong.edu.vn
  • Người lãnh đạo: ông Nguyễn Văn Toàn

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH