Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đà Nẵng

 Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đà Nẵng
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đà Nẵng
  • Địa điểm: Tầng 21 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 0511.3821066
  • Email: sgddt@danang.gov.vn; vanphong.sodanang@moet.edu.vn
  • Website: http://www.danang.edu.vn/
  • Giám đốc sở đào tạo: ông Nguyễn Đình Vĩnh

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH