Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cần Thơ

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cần Thơ
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cần Thơ
  • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Liên lạc: 0292.3830.753
  • Email: vanphong.socantho@moet.edu.vn; sogddt@cantho.gov.vn
  • Website: http://cantho.edu.vn
  • Giám đốc: Trần Hồng Thắm

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH