Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cà Mau

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cà Mau
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cà Mau
  • Địa điểm: Số 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau
  • Điện thoại: (84-0780) 3525222
  • Email: sogddt@camau.edu.vn
  • Website: http://sogddt.camau.gov.vn
  • Giám đốc: ông Nguyễn Minh Luân

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH