Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Phước

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Phước
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Phước
  • Địa chỉ: Số 772, Quốc lộc 14, P Tân Phú, TX Đồng Xoài
  • Điện thoại: 02713.887.236
  • Email: vanphong.sobinhphuoc@moet.edu.vn
  • Website : http://www.binhphuoc.edu.vn
  • Người đứng đầu: ông Nguyễn Văn Hùng

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH