Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Dương
  • Địa điểm: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Tel: (0274) 3.822.375
  • Email: portal@sgdbinhduong.edu.vn
  • Website: http://sgdbinhduong.edu.vn – http://sgd.binhduong.gov.vn
  • Giám đốc: bà Nguyễn Hồng Sáng

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH