Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Định

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Định
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Định
  • Địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: (056)3820163
  • Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
  • Website: http://sgddt.binhdinh.gov.vn
  • Giám đốc: Đào Đức Tuấn

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH