Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Kạn

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Kạn
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Kạn
  • Địa điểm: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Liên hệ: 02093870014
  • Email: webmaster@backan.edu.vn
  • Website: http://backan.edu.vn
  • Giám đốc: Ma Thế Quyên

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH