Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang
  • Địa chỉ: Lô Q10, Đ. Lý Tự Trọng, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
  • Tel: +84-240-3-854-267
  • Email: news@bacgiang.edu.vn
  • Website: http://bacgiang.edu.vn
  • Giám đốc: ông Trần Tuấn Nam

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH