Thông Tin Liên Hệ Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhằm hỗ trợ thí sinh các thông tin liên quan đến xét và thi tuyển Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Bộ Giáo dục đã thành lập hệ thống thông tin liên hệ gồm email và số điện thoại phục vụ cho công tác tư vấn tuyển sinh.

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Mọi vấn đề thí sinh cần hỗ trợ, tư vấn vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại: 024.38695144; Fax: 024.38694085
  • Email: bogddt@moet.gov.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH