Thông Tin Liên Hệ Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Nam

 Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Nam
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Nam

Các anh chị/ bạn thí sinh thuộc tỉnh Quảng Nam cần tư vấn hỗ trợ các thông tin về tuyển sinh, thi tuyển, xét tuyển, bằng cấp vui lòng liên hệ đến thông tin:

  • Địa chỉ: 8 Trần Phú – Thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 02353812550.
  • Fax: 0510.3812247.
  • Email: bbt_sogddt@quangnam.gov.vn
  • Website: https://sgddt.quangnam.gov.vn/

Trân trọng,

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH