Bất kỳ doanh nghiệp hoặc đối tượng nào có sử dụng xe xúc lật cũng cần có Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật. Để hiểu rõ hơn, mời quý bạn đọc tìm hiểu các quy định về Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật tại đây.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Xe Xúc Lật

  • Cá nhân yêu thích và có định hướng làm việc vận hành xe xúc lật.
  • Người làm lái xe xúc lật nhưng chưa có Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật.
  • Công ty, doanh nghiệp có sử dụng xe xúc lật hoặc cần nâng cao chuyên môn cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Xe Xúc Lật

  • Người lái xe xúc lật bắt buộc phải đủ từ 18 tuổi trở lên và có Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật. 
  • Nếu không có Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật thì người vận hành và người quản lý vận hành phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt khi các cơ quan thẩm quyền kiểm tra.
  • Với các nhân viên làm việc tại công ty, doanh nghiệp đã biết lái nhưng chưa có chứng chỉ cần yêu cầu công ty, doanh nghiệp đăng ký thi lấy chứng chỉ. Và nhân viên vẫn được phép giữ chứng chỉ dù đang làm việc hay đã nghỉ việc tại công ty, doanh nghiệp.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật bao lâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật sẽ học những gì
>>> Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Xe Xúc Lật Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị toàn quốc:

Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật do Học Viện EduPro cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh  – Xã Hội. Do đó, chứng chỉ này có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật không có thời hạn cố định và được phép sử dụng vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH