Quy định về Chứng chỉ Vận hành xe nâng là quy định dành cho người vận hành xe nâng nói chung và chứng chỉ vận hành xe nâng nói riêng. Các đơn vị sử dụng lao động cũng cần nắm rõ các quy định này. 

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận hành Xe Nâng

  • Cá nhân có định hướng làm nghề vận hành xe nâng.
  • Cá nhân cần có Chứng chỉ Vận hành xe nâng để bổ sung hồ sơ xin việc.
  • Công ty, doanh nghiệp muốn đào tạo chuyên môn cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng

# Đối với cá nhân

Người lái xe nâng bắt buộc phải đủ 18 tuổi trở lên và phải có Chứng chỉ Vận hành xe nâng thì mới được lái xe nâng.

# Đối với công ty

Theo quy định của Nhà nước, mỗi doanh nghiệp cũng như người lái xe nâng đảm bảo có 2 loại chứng chỉ sau:

  • Chứng chỉ lái xe nâng (dành cho người vận hành xe nâng).
  • Chứng chỉ an toàn vận hành xe nâng (dành cho doanh nghiệp có người vận hành xe nâng).

Ngoài ra, người lao động không cần phải lo lắng khi nghỉ việc sẽ bị công ty cũ giữ lại chứng chỉ xe nâng. Vì theo quy định, các công ty doanh nghiệp bắt buộc phải trả lại chứng chỉ cho nhân viên khi họ hết hạn hợp đồng và muốn chuyển tới công ty khác.

BẠN ĐỌC THAM KHẢO THÊM:
>> Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Online Từ Xa
>> Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Ở Đâu
>> Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Bao Lâu
>> Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Sẽ Học Những Gì
>> Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Bao Nhiêu Tiền

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Xe Nâng Do Học Viện EduPro Cấp

  • Chứng chỉ Vận hành xe nâng do Học Viện EduPro cấp có giá trị pháp lý trên toàn quốc. Và khi có chứng chỉ, người lao động có đủ điều kiện vận hành.
  • Bên cạnh đó, chứng chỉ Vận hành xe nâng có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH