Hiện nay, có rất nhiều đơn vị tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ. Trong đó, Học Viện EduPro đào tạo và cấp Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Cùng EduPro tìm hiểu thêm các thông tin trong quy định về Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Thiết Bị Áp Lực

  • Người có nhu cầu, định hướng làm việc vận hành thiết bị áp lực.
  • Cá nhân làm việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị vận hành áp lực.
  • Người thực hiện công tác giám sát, kiểm tra an toàn lao động.
  • Các đơn vị, doanh nghiệp có nhân viên vận hành thiết bị áp lực.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Thiết Bị Áp Lực

Nhằm hạn chế tối đa các rủi ro trong lao động, theo quy định của Nhà nước người tham gia vận hành thiết bị áp lực bắt buộc phải có:

  • Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực được cấp bởi các đơn vị do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp phép đào tạo.
  • Người vận hành phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe và năng lực học tập mới được tham gia đào tạo.

Ngoài ra, với các đơn vị có nhân viên vận hành thiết bị áp lực bắt buộc phải có thêm Chứng chỉ An toàn vận hành thiết bị áp lực. Nếu nhân viên chưa có chứng chỉ cần yêu cầu doanh nghiệp đăng ký cho tham gia đào tạo.

Đặc biệt, khi hết thời hạn hợp đồng lao động, nhân viên hoàn toàn không bị đơn vị sử dụng lao động thu giữ chứng chỉ hành nghề. 

XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Thiết Bị Áp Lực Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

  • Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực do Học Viện EduPro cấp theo đúng quy định Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Do đó, chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc. 
  • Chứng chỉ tương đương với bằng sơ cấp nghề. Và học viên có thể căn cứ vào chứng chỉ làm điều kiện nâng lương.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực do Học Viện EduPro cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. 

IV. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH