Học Viện EduPro tuyển sinh và đào tạo Chứng chỉ Vận hành máy nén khí hàng tháng. Với cả 2 hình thức đào tạo: trực tiếp và online từ xa. Quá trình đào tạo được thực hiện theo đúng quy định về Chứng chỉ Vận hành máy nén khí.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Máy Nén Khí

  • Cá nhân có định hướng nghề vận hành máy nén khí.
  • Cá nhân đã có kinh nghiệm cần trang bị thêm chứng chỉ để bổ sung hồ sơ xin việc.
  • Cá nhân đã có chứng chỉ, mong muốn bổ sung và nâng cao tay nghề.
  • Đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao tay nghề và trang bị chứng chỉ cho nhân viên. 

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Máy Nén Khí

Người lao động tham gia vận hành máy nén khí bắt buộc phải có chứng chỉ vận hành theo quy định. Và chỉ có người đủ từ 18 tuổi trở lên mới có thể tham gia đào tạo Chứng chỉ Vận hành máy nén khí tại EduPro.

Theo quy định thì mỗi cá nhân, đơn vị doanh nghiệp phải có đủ 2 chứng chỉ mới đủ điều kiện hoạt động vận hành máy nén khí. 2 chứng chỉ đó là:

  • Chứng chỉ Vận hành máy nén khí (dành cho người vận hành và chỉ học 1 lần).
  • Chứng chỉ An toàn vận hành máy nén khí (dành cho doanh nghiệp và tham gia đào tạo mỗi năm 1 lần).

Đặc biệt, người lao động chưa có đủ 2 loại chứng chỉ có thể yêu cầu đơn vị sử dụng lao động đăng ký đào tạo chứng chỉ. Sau khi hết hợp đồng lao động, người lao động hoàn toàn được phép sở hữu Chứng chỉ Vận hành máy nén khí trước đó đào tạo.

XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành máy nén khí online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành máy nén khí ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành máy nén khí bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành máy nén khí sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành máy nén khí bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Máy Nén Khí Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

Chứng chỉ Vận hành máy nén khí do học viện EduPro cấp có giá trị sử dụng trên toàn quốc. Chứng chỉ có giá trị tương đương với bằng sơ cấp nghề.

Học viên có thể căn cứ vào chứng chỉ làm điều kiện nâng lương.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành máy nén khí do Học Viện EduPro cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. 

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH