Vận hành Gondola đang mở ra rất nhiều cơ hội làm việc cho người lao động. Để làm việc người lao động cần có Chứng chỉ Vận hành Gondola. Và đơn vị cấp chứng chỉ hợp lệ phải đáp ứng được các quy định về Chứng chỉ Vận hành gondola.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Gondola

Theo quy định, học viên chỉ cần đủ từ 16 tuổi trở lên đã có thể tham gia đào tạo vận hành Gondola. Trong đó, các đối tượng cần có chứng chỉ là:

 • Người yêu thích và có định hướng làm việc vận hành Gondola.
 • Cá nhân đã và đang làm việc vận hành Gondola nhưng chưa có chứng chỉ.
 • Cá nhân cần nâng cao và bồi dưỡng Chứng chỉ Vận hành Gondola. 
 • Đơn vị doanh nghiệp cần đào tạo và bồi dưỡng cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Gondola

 • Chứng chỉ Vận hành Gondola là yêu cầu bắt buộc đối với người lao động làm việc vận hành Gondola.
 • Người vận hành Gondola phải đủ từ 18 tuổi trở lên, theo quy định về độ tuổi lao động.
 • Theo quy định thì chứng chỉ chỉ được cấp cho đối tượng đã tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ.
 • Chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội là chứng chỉ hợp lệ và có giá trị pháp lý cao.
 • Trong trường hợp cơ quan thanh tra kiểm tra, người lao động và đơn vị sử dụng lao động không có chứng chỉ sẽ bị đình chỉ thi công. Ngoài ra, người lao động và cũng như đơn vị sử dụng lao động sẽ bị xử phạt rất nặng.
 • Nhân viên làm việc tại doanh nghiệp nếu chưa có chứng chỉ cần yêu cần doanh nghiệp đăng ký cho học tập để nhận chứng chỉ. Chứng chỉ thuộc sở hữu của người lao động và không bị thu giữ khi hết thời hạn hợp đồng lao động.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành gondola online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành gondola ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành gondola bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành gondola sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành gondola bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Gondola Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị toàn quốc:

 • Chứng chỉ Vận hành Gondola do Học Viện EduPro cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội. Đây là chứng chỉ hệ sơ cấp nghề.
 • Chứng chỉ Vận hành Gondola có giá trị toàn quốc. Vì thế, học viên có thể tham gia tìm kiếm việc làm trên toàn quốc.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành Gondola do Học Viện EduPro cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. 

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH