Khi tham gia lái bất cứ phương tiện gì cũng cần có bằng cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, người lái xe cẩu cần có Chứng chỉ Vận hành cẩu vì hoạt động vận hành thiết bị là chủ yếu. Cùng Học Viện EduPro tìm hiểu thêm các quy định về Chứng chỉ Vận hành cẩu mới nhất.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu

Các đối tượng cần có Chứng chỉ Vận hành cẩu gồm có:

  • Đối tượng có mong muốn và định hướng vận hành cẩu.
  • Đối tượng đã có chứng chỉ vận hành xe xúc, xe nâng hoặc các loại phương tiện khác có nhu cầu học thêm lái xe cẩu.
  • Đối tượng đã hoặc đang làm việc nhưng chưa trang bị chứng chỉ vận hành.
  • Đối tượng cần bồi dưỡng và cần nâng cao tay nghề.
  • Doanh nghiệp cần bồi dưỡng và đăng ký đào tạo cho nhân viên của mình.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu

  • Theo quy định của nhà nước, tất cả người tham gia vận hành cẩu bắt buộc phải có Chứng chỉ Vận hành cẩu. 
  • Để tham gia đào tạo Chứng chỉ Vận hành cẩu cần phải có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và đã đủ từ 18 tuổi trở lên. Đây là độ tuổi được phép lao động theo quy định của pháp luật.
  • Tại doanh nghiệp, người lao động vận hành cẩu chưa có Chứng chỉ có thể yêu cầu doanh nghiệp đăng ký cho tham gia đào tạo. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng lao động. 
  • Người lao động sẽ được hoàn trả Chứng chỉ Vận hành cẩu theo quy định. Doanh nghiệp không có quyền thu giữ chứng chỉ của người lao động.
  • Khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nếu không có chứng chỉ theo đúng quy định sẽ bị đình chỉ thi công. Và doanh nghiệp, người lao động sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành cẩu sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

Chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội. Do đó, Chứng chỉ Vận hành cẩu do Học Viện EduPro cấp sẽ có giá trị toàn quốc.

Khi có Chứng chỉ Vận hành cẩu, học viên có thể tự tin với bằng cấp mình đang có. Vì chứng chỉ sẽ tương đương với bằng hệ sơ cấp nghề. 

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Ngoài phạm vi hoạt động trên cả nước, Chứng chỉ Vận hành cẩu có thời gian sử dụng vĩnh viễn. 

Khi mất chứng chỉ, học viên vẫn có thể xin cấp lại chứng chỉ nhưng quy trình cấp rất phức tạp. Học viên cần lưu ý khi lưu giữ chứng chỉ, tránh làm mất.

IV. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH